ពង្រឹងបណ្តុះបណ្តាប្រតិបត្តិករ welder ដើម្បីអបអរក្រុមប្រទេស G20

នៅលើ ក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ខិតជិត, ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងន័យនៃគុណភាព, ការកែលម្អគុណភាពផលិតផលអញ្ជើញ professionanstructor បានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាប្រតិបត្ដិការដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជាងផ្សារ។

 


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: សីហា 30-2016
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!