Cases ວິສະວະກໍາ

NJMM ຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອ USA, UK, ສະເປນ, ເນເທີແລນ, ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ປະເທດໄທ, ແລະອື່ນໆ

ເປນ, ການຕະຫຼາດແລະການບໍລິການຂອບເຂດຂອງຕົນໄດ້ກວມເອົາບັນດາແຂວງທັງຫມົດໃນທົ່ວປະເທດແລະຢ່າງກວ້າງຂວາງນໍາໄປໃຊ້ກັບຈໍານວນຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ມີຊື່ສຽງ.

BP (CHINA BRANCH) PROJECT

ໂຄງການບໍລິສັດ BASF CHEMICAL

SINOPEC Zhenhai ເອທິລີນ PROJECT ໃນ NINGBO

NINGBO Wanhua POLYURETHANE PROJECT


WhatsApp Chat ອອນໄລນ໌!