ඉංජිනේරු සිද්ධි

NJMM ප්රධාන වශයෙන් ආදිය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය, ස්පාඤ්ඤය, ඕලන්දය, ඕස්ටේ්රලියාව, නවසීලන්තය, ජපානය, මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව, තායිලන්තය, සිය නිෂ්පාදන අලෙවි කරයි

දේශීය, එහි අලෙවි හා සේවා විෂය පථය රට සියලු ම පළාත් ආවරණය කර ඇති අතර පුළුල් ලෙස කීර්තිමත් ව්යාපෘති ගොඩක් ඉල්ලුම් කළා.

බීපී (චීනය අංශය) ව්යාපෘතිය

BASF ෙකමිකල් ව්යාපෘති

නිංෙබෝ IN සයිනොපෙක් ZHENHAI එතිලීන් ව්යාපෘතිය

නිංෙබෝ WANHUA ඇසුරෙන් ව්යාපෘතිය


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!